Отворена врата

Термини отворених врата за школску 2020 - 2021.

У циљу несметаног одвијања наставе, молимо родитеље да се придржавају наведених термина.