Запослени

Никола Мирчов – директор
Сара Мочић – секретар
Наташа Петровић – педагог
Аленка Ировић – шеф рачуноводства
Милица Арашков – библиотекар

Сузана Мунћан – наставник разредне наставе
Татјана Милованов – наставник разредне наставе
Јадранка Милованов – наставник разредне наставе
Боженка Стабрић – наставник разредне наставе

Наташа Радуловић Белобабић – наставник српског језика и књижевности
Снежана Миљковић– наставник енглеског језика
Драгана Констадиновић – наставник руског језика
Каролина Нинку – наставник чешког језика
Малиша Радосављевић – наставник математике
Вукашин Милићев – наставник физике
Снежана Стојанов – наставник хемије
Марија Јожић – наставник биологије
Милош Костић – наставник историје
Лоран Танасковић – наставник географије
Марија Јожић– наставник информатике и рачунарства
Марија Јожић – наставник технике и технологије
Јелена Брадваревић –  наставник технике и технологије
Никола Пауновић – наставник физичког вапитања
Зоран Шарбановић – наставник музичке културе
Зорица Бурмуџија – наставник ликовне културе
Стефан Живковић – православни вероучитељ
Ален Палатинуш – католички вероучитељ

Синка Михајловић

Горан Дмитровић