Разредне старешине

Редни број Разред Име и презиме
1 први Сузана Мунћан
2 други Јадранка Милованов
3 трећи Татјана Милованов
4 четврти Боженка Ставрић
5 пети Малиша Радосављевић
6 шести Каролина Нинку
7 седми Никола Пауновић
8 осми Наташа Радуловић-Белобабић