Савет родитеља

Представници у Савету родитеља за школску 2020/2021.

I Разред

Име Презиме
Име Презиме
Име Презиме
Име Презиме

II Разред

Име Презиме
Име Презиме
Име Презиме
Име Презиме

III Разред

Име Презиме
Име Презиме
Име Презиме
Име Презиме

IV Разред

Име Презиме
Име Презиме
Име Презиме
Име Презиме

V Разред

Име Презиме
Име Презиме
Име Презиме
Име Презиме

VI Разред

Име Презиме
Име Презиме
Име Презиме
Име Презиме

VII Разред

Име Презиме
Име Презиме
Име Презиме
Име Презиме

VIII Разред

Име Презиме
Име Презиме
Име Презиме
Име Презиме