ПП служба

Упис првака

Поштовани родитељи и ученици,

за почетак се обраћамо нашим будућим првацима и њиховим родитељима. Наша имена су Павићевић Тања  , психолог и Јанковић Јелена , педагог.

Дакле , прве одрасле особе са којима се Ваше дете сусреће у школи, јесу педагог или психолог. Зато се трудимо да тај први сусрет буде пријатан и за дете и за родитеља. Пракса наше школе je таква да дете улази у нашу канцеларију са родитељима. Прво у пријатној атмосфери обављамо интервју са родитељем, или оба родитеља. Док ми разговарамо о психомоторном, социјалном и емоционалном развоју детета, дете црта задати цртеж и тако има прилику да се опусти. Врло је важно да  искрено одговорите на сва постављена питања да би све специфичности вашег детета препознали и подржали на адекватан начин.  Касније родитељ излази, а дете остаје да уради тест.

Децу која су по закону обавезна да се упишу у први разред тестирамо тестом зрелости за полазак у школу , ТИП -1 који се дуго користи за ову сврху. Не треба дете посебно припремати за овај тест. Он садржи питања која су разноврсна, за већину деце лака и занимљива и одговарају њиховим интересовањима. Овај тест није прави тест способности, већ је у корелацији са способностима. Све оно што запазимо на самом тестирању – не само што се тиче постигнућа, већ и начина на који Ваше дете одговара на питања, како успоставља контакт, ,да ли је мотивисано, каква му је пажња и да ли су му поједини делови теста – тзв. субтестови лакши или тежи – поделићемо са Вама и дати препоруке на чему треба радити.

Ако су графомоторне спосаобности слабије, то не треба да вас брине јер око 3о% будућих првака има мање или више слабије графомоторне способности што је ствар и сазревања. Добићете препоруке како да вежбате.

За децу која су рођена од марта 2009. године и конкуришу за превремени упис у школу, процедура је потпуно иста, осим теста који је прави тест способности. Тестирање заказујете код секретара школе  и то за психолога школе, (јер процену врши по Закону психолог у сарадњи са школском комисијом). Уколико се процени да је дете спремно за превремени полазак у школу, тада можете обавити прегледе,  донети прописана документа и званично уписати дете.

Уколико је ваше дете у предшколском периоду имало израженије сметње у развоју (нпр. израженије сметње говора, дисхармоничан развој, инвалидитет и сл.), јавите се психологу школе са документацијом од стручних институција. Заједнички ћемо након тестирања размотрити могућност одлагања уписа. На основу мишљења нас из школе, стручњака из установе у коју сте водили дете на третмане  и заједничке процене  да је евентуално потребно одлагање уписа, дете бива упућено на Интерресорну комисију за инклузивно образовање која даје коначну процену. Дакле, одлагање уписа се врши изузетно, када за то постоји заиста оправдан разлог.

Учитељице које ће повести први разред су све искусне, вредне, одговорне. Можете имати поверења да ће на најбољи начин образовати и васпитавати вашу децу. Веома је важно да од првог тренутка та сарадња буде обострана. За додатну подршку увек се прво обратите учитељици, а ту су и педагог и психолог уколико је потребно да дају стручни савет и то све до краја осмогодишњег школовања.

Најважнији Ваш и наш задатак је да Ваше дете заволи школу и школске обавезе прихвати као нормалан део одрастања и сазревања. Зато реално детету представите школу. За сада вежбајте пажњу ваше деце. Учите их да оно што раде доврше, ма шта то било. Препустите им да неке послове раде у кући, немојте радити уместо њих оно што могу сами.

Спискови првака по одељењима биће истакнути пред сам полазак у школу на вратима школе, као и на саиту школе. Првог септембра ћете довести дете на пригодну приредбу којом старији другари поздрављају прваке. Након приредбе у својој учионици упознају своју учитељицу и другаре из одељења. Од другог септембра  крећу са наставом

 С Р Е Ћ Н О !