Седница ђачког парламента

Седница ђачког парламента ОШ ,,Сава Мунћан“ одржана је дана 1.9.2017.

Дневни ред:

1.Избор ученика седмог разреда у ђачки парламент.
2.Одабир ученика које ће присустовати седницама Школског одбора.

Текућа Питања:

У ђачки парламента чији је координатор Гордана Лекић, одлучено је да се укључе ученици 7. разреда Јован Ировић и Немања Червени, а чланови 8. разреда Јован Илић и Лука Мунћан. За председника ђачког парламанета изабран Јован Илић.