Распоред часова – млађи разреди

Први циклус: I-IV разред

У нашој школи организација рада, почев од понедељка, 30.11.2020. је следећа, према упутству МПНТР(број 610-00-01358/2020-07):

У првом циклусу образовно-васпитни рад се остварује кроз непосредни образовно-васпитни рад према изабраном моделу организације наставе у нашој школи.

У првом циклусу дошло је да малих промена у распореду часова, сатница је остала иста, као и целокупна организација рада.

редни број

часа

понедељак уторак среда четвртак петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Свет око нас енглески Свет око нас Ликовна култура Музичка култура
4.

 

 

Физичко и здравствено васпитње

 

 

 

Дигитални свет Енглески језик Физичко васпитање Физичко и здравствено васпитање
5.

 

6.

Допунска настава

 

 

Верска настава

 

 

Чешки језик

 

 

Чешки језик

 

 

Чос

 

Мали хор

 

редни број

часа

понедељак уторак среда четвртак петак
1. Српски језик Математика Енглески језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Српски језик Српски језик Математика
3. Свет око нас Дигитални свет Математика Свет око нас Ликовна култура
4. Физичко и здравствено васпитање

 

 

Енглески језик Физичко и здравствено васпитање Музичка култура Ликовна култура
5. Допунска настава Верска настава / православни катихизис Чешки језик Чешки језик Физичко и здравствено васпитање
6.  

ЧОС

Верска настава/католички вјеронаук Драмска секција
редни број

часа

понедељак уторак среда четвртак петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Музичка култура Природа и друштво Физичко и здравствено васпитање Природа и друштво Ликовна  култура
4. Физичко и здравствено васпитање

 

 

Физичко и здравствено

васпитање

 

Чешки  језик Енглески језик Ликовна култура
5.

 

 

6.

Дигитални свет

 

Допунска настава

Енглески језик

 

Верска настава

 

Енглески језик

 

 

 

Додатна настава

 

 

 

ЧОС

 

Рецитаторска секција

 

 

редни број

часа

понедељак уторак среда четвртак петак
1. Српски  језик Енглески језик Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Математика Математика Српски језик Математика
3. Физичко и здравствено васпитање Српски језик Енглески језик Природа и друштво Музичка култура
4. Додатна настава

 

 

Ликовна култура Природа и друштво Физичко и здравтсвено  васпитање Физичко и здравтсвено  васпитање
5.

 

6.

Чешки језик

 

 

Ликовна култура

 

Верска настава

Пројектна настава

 

Чешки језик

ЧОС

 

Чешки језик

Допунска настава

Фолклор