Распоред часова – млађи разреди

Распоред часова за ученике од I до IV разред

редни број

часа

понедељак уторак среда четвртак петак
1. Српски језик Енглески језик Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Математика Математика Српски језик Математика
3. Свет око нас Српски језик Свет око нас Физичко и здравствено васпитање Музичка култура
4.

 

 

Чешки језик

 

 

 

Дигитални свет Физичко и здравствено васпитање Чешки језик Физичко и здравствено васпитање
5.

 

6.

 

 

 

Верска настава

 

 

Ликовна култура

 

Енглески језик

Допунска настава

 

Чос

 

Мали хор

 

редни број

часа

понедељак уторак среда четвртак петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Дигитални свет Енглески језик Енглески језик Физичко и здравствено васпитање Музичка култура
4.  

Свет око нас

 

Ликовна култура Физичко и здравствено васпитање Свет око нас Физичко и здравствено васпитање
5. Чешки језик Ликовна култура ЧОС Чешки језик Допунска настава
6. Веронаука  

 

Фолклор
редни број

часа

понедељак уторак среда четвртак петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Чешки језик Дигитални свет Природа и друштво Ликовна култура Природа и друштво
4. Музичка култура

 

 

Енглески језик

 

Енглески језик ЧОС Физичко и здравствено васпитање
5.

 

 

6.

Физичко и здравствено васпитање

 

Допунска настава

Верска настава

 

 

Физичко и здравствено васпитање

 

 

Допунска настава

Чешки језик

 

 

 

Драмска секција

 

 

 

 

редни број

часа

понедељак уторак среда четвртак петак
1. Српски  језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Енглески језик Математика Српски језик Математика
3. Музичка култура Српски језик Природа и друштво Чешки језик Ликовна култура
4.  

Дигитални свет

 

Природа и друштво ЧОС Физичко и здравтсвено  васпитање Ликовна култура
5.

 

6.

Физичко и здравствено васпитање

Чешки језик

 

Физичко и здравствено васпитање

Веронаука

 

Енглески језик

 

 

Допунска настава

 

 

Додатна настава

Рецитаторска секција