Изборни предмети

Разред

 

Број

Ученика

 

 

Дечаци

 

Девојчице

 

 

Верска настава

Православна

 

 

Верска настава

Католички

 

 

Чешки језик

 

 

Грађанско васпитање

 

 

Слободне наст.активност

 

 

1. 9 3 6 9 0 9 /  

/

 

2. 6 4 2 5 1 6 / /
3. 5 4 1 0 0 5 /  

/

 

4. 9 4 5 7 2 9 / /
Укупно 29 15 14 21 3 29 / /
5. 5 2 3 5 / 5 /  

5

 

6. 10 6 4 5 5 10  / 10
7. 9 5 4 0 0 9 9  

9

 

8. 6 5 1 6 0 6 0 6
Укупно 30 18 12 16              5 30           9 30
УКУПНО 59 33 26 37 8 59            9 30